Nordvästra Skånes Hästvänners
 vandrings-, heders- och minnespriser

 

   Statuter för Nordvästra Skånes hästvänners vandrings-, heders- och minnespriser from 2017

 

          
                 

        

Nordvästra Skånes Hästvänners vandrings-, heders- & minnespriser 2016
NSH:s Förärvningspris Tilldelas Elitston tillhöriga medlemmar i NSH. Gäller uppfödare som bor inom Nordvästra Skånes Hästvänners område (dock ej postumt). Paula 3312
e; Fröjd 148 u; Pepsi 2963
äg. Lars-Göran Linde, Munka-Ljungby
Celine Dion 3249
e; Vilje 175 u; Celeste 3173
äg. Lars-Göran Linde, Munka-Ljungby
Miss Goodwill 27939
e; Landor S 330037591 u; B-Roxianne 22520 
äg. Stuteri Stenlyckan HB, Hjärnarp
Gipsy Queen (SWB) 25863
e; Bernstein 761 u; Gidra 15767 
äg. Yvonne Sterntorp Ingvarsson, Vallåkra
Bo Fogelbergs Vandringspris Årets bästa varmblodiga Elitsto inom Åsbo-Bjäre härader (gäller ej postumt) vars ägare är medlem NSH.  Miss Goodwill 27939
e; Landor S 330037591 u; B-Roxianne 22520 
äg. Stuteri Stenlyckan HB, Hjärnarp
C J Lewenhaupts Vandringspris Bästa varmblodsstoföl ägd av medlem i NSH vid fölbesiktning arrangerat av NSH Kankenda
e; Kannan u; Carkenda 29022
äg: Hannah Torgander, Klippan
Göran Tykessons Vandringspris Medlem i NSH med årets bästa Elitsto, alla raser. Paula 3312
e; Fröjd 148 u; Pepsi 2963
äg. Lars-Göran Linde, Munka-Ljungby
Ravenas Vandringspris Medlem i NSH som är ägare till bästa varmblodiga hopptalang vid 3-årstest arrangerad av NSH, såväl sto, valack eller hingst. Priset ska vinnas tre gånger för att få behållas ständigt. Just Click 04-13-2143
e; Click and Cash 1155 u; Cant Wait (SWB) 04033513
äg: Jonas Larsson, Ängelholm
Ingvar Johanssons Vandringspris ”Vildhästarna” tilldelas högst bedömda 3-åriga kallblodssto vid hästpremiering i hela Sverige Wilda 23-13-0055
e; Armagnac 11872  u; Victoria 115727      
äg. Carola Carlsson, Ullared
Joja Lewenhaupts Vandringspris Tilldelas medlem i NSH som nedlagt ett förtjänstfullt arbete under de gångna åren Eva Lindhé, Munka-Ljungby
Joja Lewenhaupts Vandringspris Uppfödare som är medlem i NSH som väl vårdar och sköter sina hästar. Förslag på aspiranter till priset kan anmälas till styrelsen före den 1 juni varje år. Margareta Nilsson, Ängelholm
Olle Kjellanders Minnespris Medlem i NSH med bästa 1-årssto i vardera kategorin kallblod och ponny, placerade i klass I på premiering i NSH regi.
3-åriga varmblodssto
Kallblod: Uddas Jenka 24-15-1043
e; Solhems Myckle 225 u; Paljett 3485
äg. Lars-Göran Linde, Munka-Ljungby
Ponny: -----
Varmblod: Mullberry Hill (SWB)04-13-1846
e; Carlton Hill VDL 1248 e; Red Manoue (SWB) 29688
äg: Gränsbo stuteri, Ängelholm
Torkel Bjarnholts Minnespris Medlem i NSH med Bästa 2-årssto i vardera kategorin kallblod och ponny, placerade i klass I på premiering i NSH regi.
3-åriga varmblodssto
Kallblod: -----
Ponny: -----
Varmblod: Zenatello 04-13-1837
e; Zuidenwind 1187 u; La Bohème (SWB) 04091284
äg: Gränsbo stuteri, Ängelholm
Bengt Blomqvists Minnespris Medlem i NSH med bästa 3-årssto i vardera kategorin kallblod och ponny, placerade i klass I på premiering i NSH regi eller ponny med utmärkelse på treårstest i NSH regi.
3-åriga varmblodssto
Kallblod: Flimmra 23-13-0020
e; Akvavit11802 u; Fortuna 116471
äg. Bröderna Wallin, Båstad
Ponny: Dalsgårds Tanja 38-13-0109
e; Uron v.d Römer RS 525 u; Xtra Donna v.d Amstelhof RS 6559
äg.Julia Brännborn, Ängelholm
Varmblod: Amarone YL (SWB) 04-13-1108
e; Ampere 1225 u; Fame 04063612
äg: Yvonne & Sandra Sterntorp, Vallåkra
Gunnar Henrikssons Minnespris Den uppfödare som är medlem i NSH av den under närmast föregående kalenderår framgångsrikaste varmblodiga tävlingshästen. Biggles 1015
e; Briar 899 u; Susanna 04812675
Uppf: Ingrid Lundberg Persson, Klippan
Maja och Anders Anderssons  Minnespris Den person, hingst eller sto som gjort ett förtjänstfullt arbete resp. satt djupa spår i Russaveln. Fanér 553
e; Major G 418  u; Queen 2793   
Kurt och Lisbeth Larsson, Björketorp
Dora och Gunnar Svenssons  Minnespris Den person, hingst eller sto som gjort ett förtjänstfullt arbete resp. satt djupa spår i Russaveln. Skotte 492
e; Ripadals Jecell 382 u; Speedy Olga 3034   
Anne Olsson, Lövestad
Olle Larssons Minnespris Bästa Nordsvenska 3-årssto född i Skåne, placerad i
klass I på premiering.
Vittra 23-13-0115
e; Tofte 1938  u; Volly 23558   
äg. Fam. Ström, Klippan
Stig Carlssons Minnespris Tilldelas uppfödare av den Högst poängbedömda ponnyn under året född i Nordvästra Skåne. Big's Freestyle RC 1539
e; Coosheen Finbarr RC 99  u; Lofty Abigail RC 1364 
Uppf. Jette Hansen , Munka-Ljungby
Kurt Graafs Hederspris Tilldelas en uppfödare i NSH som slagit vakt om den inhemska varmblodiga hästaveln och genom sin hästupp-födning visat sig förstå värdet av att de äldre svenska stostammarna bevaras och utnyttjas i dagens avelsarbete. Hannah Torgander, Klippan
Ingvar Johanssons Hederspris Tilldelas ungdomar (högst 20 år) som är medlemmar i NSH som visar häst på ett förtjänstfullt sätt på premiering arrangerad av NSH -------------------------
 
 
Årets Häst Barbro & Ingrid Olsson´s hederspris Dundra (F. 2) (SWB) 04-11-1178
e; Ci Ci Senjor Ask 95347 u; Damita (F. 2) (SWB) 21783
äg. Marianne Larsson, Hjärnarp & John Persson, Vejbystrand
SPAF's Vandringspris Tilldelas ägaren till det högst bedömda 3-åriga ponny stoet vid officiell förrättning. NSH har skänkt priset till SPAF i samband med deras 50 års jubileum 2004 Trima KL 5737
e; Hadar 539  u; Xtana 3377   
äg. Kurt & Lisbeth Larsson, Björketorp
NSH Hederspris Kallblod Tilldelas 1- och 2-åriga ungston som placerats i klass I och de 3-åriga ungston som erhållit diplom på premiering eller erhållit utmärkelse på treårstest i NSH regi samt 3-åriga varmblod oavsett kön som erhållit diplom. Tindra 22-15-0123
e; Bonzo 2011 u; Holmia 23559
äg. Bengt Wulff, Munka-Ljungby
NSH Hederspris Ponny Mirabella 34-13-3283
e; Sörbys Lotus RNF 120 u; Mynta IV 34-01-2141 
äg. Monica Holst Adlofsson, Hjärnarp
NSH Hederspris Varmblod Canvas (SWB) 04-13-1836
e; Carlton Hill VDL 1248 e; Suzette 04084307
äg: Rose Mathisen, Ängelholm
Corlencia BC 04-13-2789
e; Corlensky G 1101 u; Afrodite (SWB) 04022478
äg: Björkås C&M AB, Påarp

 

     

Kurt Graaf delar ut sitt hederspris 2005    En del av föreningens fina priser 2014      Ingrid & Barbro Olsson delar ut ”Årets Häst” till Ann-Sofie Persson 2014

 

Mottagare av vandrings- , heders- och minnespriser för

2015 presenteras här.

2014 presenteras här.

2013 presenteras här.
 2010 presenteras här.
2009 presenteras här.  
Bilder från 2009 finns här.